PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018, RA APPS aplică prevederile Regulamentului European 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, tranzacționale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, când folosiți serviciile noastre sau când ne furnizați serviciile sau produsele dumneavoastră.

Cum prelucram datele dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, pentru îmbunătățirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele privind identitatea. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pentru interesul nostru legitim sau în baza consimțământului dumneavoastră.

Comunicăm date personale către alți destinatari?

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, asigurând-ne însă întotdeauna ca instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor transmise (spre exemplu, clauze contractuale standard)

Cat timp prelucram datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Bucuresti, sau prin E-mail, la: dpo@apps.ro, ori telefonic la numărul: 0722118677.

In plus, am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat daca exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce tine de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Aceasta reprezintă o notificare oficiala a RA APPS realizata in baza obligațiilor legale ce revin instituției noastre și in conformitate cu prevederile GDPR.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Niciun produs în coș.